Ͳ


   [color="#ff00a2"]Fugees  -  Killing  Me  Softly  With  His  Song  
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DEbi_YjpA-Y[/youtube]


[color="#0059ff"]..
                           
                       ..                                                                                                                              
                       -
                     
                             
                         [/color]
[color="#5bc97f"]        
       
 -              -        
                         
 -      -
ϳ      ..  [/color]
[color="#5e7dd1"]      
                                     
                                                             
                         -
                           -
                             
                         
[/color]
     
     -
,    
   
   ,  -
     ..
[color="#5e7dd1"]    
                         
                       ..                                                                                                                              
                       -
                     
                           
                       
[/color]
[color="#e81e6b"]                                                                                          
³        ..                                                                                        
         -
     ..
,        -
   [/color]..        
[color="#5e7dd1"]..
                           
                         ..                                                                                                                              
                           -
                       
                               
                           
[/color]


[color="#1e94e8"]
 Strumming  my  pain  with  his  fingers
Singing  my  life  with  his  words
Killing  me  softly  with  his  song
Killing  me  softly  with  his  song
Telling  my  whole  life  with  his  words
Killing  me  softly  with  his  song[/color]
I  heard  he  sang  a  good  song
I  heard  he  had  a  style
And  so  I  came  to  see  him
To  listen  for  a  while
And  there  he  was  this  young  boy
A  stranger  to  my  eyes
[color="#1e94e8"][/color]
I  felt  all  flushed  with  fever
Embarassed  by  the  crowd
I  felt  he  found  my  letters
And  read  each  one  out  loud
I  prayed  that  he  would  finish
But  he  just  kept  right  on      
[color="#1e94e8"]      [/color]    
He  sang  as  if  he  knew  me
In  all  my  dark  despair
And  then  he  looked  right  through  me
As  if  I  wasn't  there
And  he  just  kept  on  singing
Singing  clear  and  strong
[color="#1e94e8"][/color].

: http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=926491
: ˳
28.09.2021
: Irina