Основи поетики. Катрен

[b]Катре́н[/b]  [i](франц.  quatrain,  від  quatre  чотири)[/i]  —  чотиривірш,  строфа  з  чотирьох  рядків  із  суміжним,  перехресним  чи  кільцевим  римуванням,  у  якій  можуть  чергуватись  будь-які  клаузули,  інколи  має  монориму,  будь-який  холостий  віршовий  рядок.  Вживається  і  в  неповному  римованому  вірші  (рубаї),  і  в  неримованому.  Структура  катрена  сприяє  досягненню  оптимального  ритмоінтонаційного,  синтаксичного  та  смислового  значення,  як  у  строфі  з  перехресним  римуванням  (abab)  з  вірша  «Хитрувато  моргали  зорі»  Б.  Мамайсура:  
Словом,  ніч  була,  як  у  казці  —  
Гарна  свіжа,  п’янка,  туга  
Ну,  якої  тобі  ще  трясці,  
Дорогий  мій  читачу,  га!  
Інколи  термін  «катрен»  вживається  для  означення  викінченого  за  думкою  та  формою  чотиривірша  (мініатюри):
Архангел  Михаїл  Собор  Бориса  й  Гліба  
Видовищ  даждь  нам  днесь.  А  там  —  вина  і  хліба  
Хрещатик  янголят  А  пахне  диким  полем.  
Ми  виспівали  гріх,  коли  гріхи  одмолим?
(Д.  Кремінь)  
У  сучасному  віршознавстві  катреном  називають  будь-який  чотиривірш  з  різною  формою  римування  (парною,  охопною,  моноримною  тощо),  навіть  якщо  він  є  складником  твердих  строфічних  структур  (сонет).  Варіативності  чотиривірша  досягають  комбінуванням  системи  віршування,  метра,  розміру,  різновидів  і  комбінацій  клаузули  та  рими.  І.  Качуровський  («Строфіка»)  розглядає  тридцять  різновидів  римованого  катрена.  Поетичну  дефініцію  такого  чотиривірша  подав  Б.-І.  Антонич  у  вірші  «Про  строфу»:  
Чотири  рівнобіжники  на  мапі  серця,  
чотирикутник  радості  та  болю,  
чотири  припряжки  до  боку,  що  не  зветься,  
що  входить  клином  —  між  чуття  та  волю.

Джерело:  Літературознавча  енциклопедія:  У  двох  томах.  Т.1  /  Авт.-уклад.  Ю.  І.  Ковалів.  —  К  :  ВЦ  «Академія»,  2007.  —  С.  468  (Енциклопедія  ерудита)

адреса: http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=766148
Рубрика: Лірика кохання
дата надходження 15.12.2017
автор: Теоретик