Марія Бартусувна, В осінню ніч


Чому  мені  жити  кажеш,
О,  Боже!
Коли  серце  вже  любити  
Не  може!
Коли  вогні  відгоріли  
Даремні!
Залишивши  попелища
Так  темні!
Коли  пташки  вже  співати
Не  гожі!
Коли  сни  мої  вернути
Не  можу!
Коли  кожний  день  імлою
Покритий!
Коли  надій  моїх  кубок
Розбитий!

Maria  Bartusówna  
W  jesiennej  nocy

Po  co  jeszcze  żyć  mi  każesz,
O,  Boże!
Gdy  już  serce  nic  ukochać
Nie  może!
Gdy  się  ognie  wypaliły
Na  marne!
Zostawiając  tylko  zgliszcza
Tak  czarne!
Gdy  ptaszęta  już  jak  dawniej
Nie  nucą!
Gdy  sny  moje  obłąkane
Nie  wrócą!
Gdy  dzień  każdy  mgłą  smutniejszą
Okryty!
Gdy  nadziei  złoty  puchar
Rozbity!

адреса: http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=558990
Рубрика: Поетичні переклади
дата надходження 11.02.2015
автор: Валерій Яковчук